Nadzorni Odbor

 

MarijaLepovic

Član nadzornog odbora JK ’’OLIMP’’
Marija Lepović